ป้ายเตือนป้องกันอุบัติเหตุ

ป้ายเตือนป้องกันอุบัติเหตุ เป็นป้ายที่บอกให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังในการทำงาน

ป้ายเตือนป้องกันอุบัติเหตุ เป็นป้ายที่บอกให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังในการทำงาน ป้ายเตือนป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้ ทำจากวัสดุหลากหลายชนิด รวมทั้งวัสดุพิเศษที่ปลอดสนิม และแผ่นสะท้อนแสงความเข้มสูง เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นได้ชัดในพื้นที่ทำงานที่อาจจะมีสภาพแสงไม่ดีนัก ป้ายเตือนป้องกันอุบัติเหตุชนิดต่างๆ แสดงไว้ในรูปข้างล่างนี้


Supamas Viriyanusorn

Sale Manager Signs Supplier Co.,LTD.

ID : Signssupplier
02-993-8974